R10006: De Maatjes en omgeving

Verstoring: Het gebied valt grotendeels in een ruilverkavelingszone (RVK Nieuwmoer).

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 0

Gaafheid: 0

Historische waarde:

De Maatjes: bij Ferraris een vengebied; bij Vandermaelen en MGI ‘De Helder’ genaamd; aansluitend op gelijkaardig gebied in Nederland; in aansluitend gebied ‘Marijne Vennen’ (cf. MGI) en ‘Nieuwmoersche Heide’ komen nog restanten van vroegere vennen voor (verspreid en sterk geïsoleerd in ruilverkaveld akkerland). Het gebied is nu sterk verland. Vaarten bij Nieuwmoer: Nieuwmoer was een turfgraversnederzetting waarvan ten noorden, oosten en zuidoosten resten van een omvangrijke waaier aan vaarten voorkomt. Ook de grenssloten zijn oude vaarten. Het toponiem Venetië slaat op al die kanalen.

Esthetische waarde:

Het is een open landschap dat grotendeels ruilverkaveld is; de percelen hebben een schaalvergroting ondergaan.

Beleidswenselijkheden:

Bochten van turfvaarten behouden en wisselingen in vaartkant niet rechttrekken.