R10121: Schoorheide

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Matou-verkaveling, waar groot drevenpatroon nog zichtbaar maar perceelsstructuur grondig gewijzigd is (cf. MGI); typisch agrarisch gebied uit tijd tussen WOI en WOII.

Esthetische waarde:

Grote ontginningsstructuur is nog goed waarneembaar in het landschap.