R24005: Beverse beken

Verstoring: Het typische valleilandschap werd vaak zo sterk vernauwd dat het vaak enkel maar als een lijnrelict te herkennen is ten gevolge van de uitkleding van het landschap in dit gebied.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Een terp te Burcht in de nabijheid van Bever.

Historische waarde:

De perceelsrandbegroeiing in de valleitjes was ten tijde van Ferraris algemeen. De versnipperde bossen, die zich hoofdzakelijk situeren in de brongebieden van de beekjes, waren ten tijde van Ferraris veel uitgestrekter. De tussenliggende gebieden verloren quasi volledig hun perceelsrandbegroeiing terwijl in de traditioneel meer gesloten valleitjes de perceelsrandbegroeiing en verspreide percelen bos deels behouden bleven. De versnipperde bossen, die zich hoofdzakelijk situeren in de brongebieden van de beekjes, waren ten tijde van Ferraris veel uitgestrekter. Het gaafst gebleven bronbos is het Manhovebos.

Esthetische waarde:

Ondanks de uitkleding van het landschap is het contrast tussen de beekvalleitjes en de rest van dit golvende landschap behouden. Langsheen de wegen staan tal van kapelletjes.

Beleidswenselijkheden:

De herwaardering van de beekvalleitjes tot groene linten.