R40067: Oudenberg, Bovenhoek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Vrij hoge heuvels en talloze kleine dalen. 2 parallelle, langgerekte heuvels: Oudenberg en Moerbekebos (R40068). Heuvels hebben een steile helling (NW) en een minder steile helling (ZO). Oudenberg: top bestaat uit Diestiaan zand en zandsteen, restheuvel, al gedeeltelijk verlaagd in vergelijking met de andere Diestiaangetuigenheuvels. Valleitjes in het gebied hebben ook een asymmetrische opbouw. De kleine dalen hebben een amfitheatervormig dalhoofd.

Historische waarde:

Twee bosresten van groter boscomplex volgens Ferraris. Gebied ten oosten van Geraardsbergen: de huidige structuur van de gedeelten tussen de twee boscomplexen is vrij herkenbaar op Ferraris en zeer vergelijkbaar met Vandermaelen.

Esthetische waarde:

Heuvels: uitkijkpunten op Dendervallei, zichten op Oostvlaamse heuvelland, Oudenberg en Grote Molenberg. De steile helling is bebost, de minder steile helling wordt ingenomen door akkerland. Moerbekebosheuvel : Raspaillebos en Karkoolbos op noordwestelijke, steile flank. De gebieden gelegen tussen de heuvels zijn ingenomen door landbouwgronden.