R70001: Vallei van de Warmbeek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Smalle ondiepe vallei van de Warmbeek met relictbossen. Ecologisch waardevol gebied te Rozendaal en te (Lange Els) Grevenbroek.

Historische waarde:

Archeologische zeer rijk gebied met oa. site De Tomp, ruineresten Waaggebouw, belangrijk archeologische site met grafheuvel (Metaaltijd-Romeinse tijd- Muntschat). Verschillende cultuurhistorische erfgoedwaarden : - Grote intacte vloeiweide langs de Warmbeek; - Grote oppevlakten historisch stabiele percelering rondom Broekkant; Heikant en rondom het Kasteel van Beverbeek en de Achelse Kluis. - Kleine, verspreide Ferrarisbosjes. - Akkercomplex op plaggen ten zuidoosten van Achel en rondom het Kasteel van Beverbeek. - Uitstrekte oppervlakte Vandermaelenbos te Rozendaal; - Op de Ferrasikaart goed herkenbaar oud landbouwcomplex met dreven “Beverbeek” (Ferrariskaart Hever-beek) - Klooster Achelse kluis op de grens (Hermitage de Achel op Ferrariskaart). - Kruisherenklooster (Couvent Catherinendael op Ferrariskaart) bij Achel centrum

Esthetische waarde:

Open-ruimtegebied met droge arme zandgronden met naaldbossen.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaring van bebouwing van de vallei. Beheer van de vloeiweide.