R10081: Hobokense polder

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Schor: uitzicht gelijkaardig als bij Ferraris, doch andere functie. Polder: hoofdzakelijk bosaanplant (oorspronkelijke akkers en weilanden zijn verdwenen (cf. MGI)); beperkt herkenbare perceelsstructuur tot volledig verdwenen perceelsstructuur (cf. MGI); wegenpatroon is verdwenen (cf. MGI).

Esthetische waarde:

Groen en onbebouwd stuk polder palend aan de Schelde en gekneld in verstedelijkt gebied van Antwerpen.

Beleidswenselijkheden:

Behoud onbebouwd karakter.