R10084: Vallei van de Lachenen en Babelse Beek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Lachenen beek: herkenbare en relatief gave bospercelen (cf. MGI) met restanten omwalde hoeve; opgaande begroeiing langs beek en aangrenzend percelen ter hoogte van Lachenen kasteel zoals bij MGI. Babelse beek: waardevolle restanten bos zoals bij MGI; perceelsstructuur is gewijzigd (cf. MGI).

Esthetische waarde:

Opgaande begroeiing (bosjes) zorgt voor herkenning valleitjes.