R20093: Begijnenbos

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Mesolithische vondsten.

Historische waarde:

Het Begijnenbos was tot na 1850 één groot bos, het Waenrodebos, dat nadien perceelsgewijs gerooid werd waardoor het enorm versnipperde en haar samenhang grotendeels verloren ging. Samen met de rooiing werden er een aantal wegen en paden aangelegd. Het kasteel dateert van voor Ferraris, na Van der Maelen werd de omgeving van het kasteel volledig aangepast. De omwalling verdween, het omliggende bos werd als kasteelpark aangepast. (Kaartblad 33 referentie situatie 1984)

Beleidswenselijkheden:

Herbebossing om de versnippering ongedaan te maken.