R20062: Rode Berg - Steenheuvels - Molenheide - Meetshoven

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Ten tijde van Ferraris bestond het landschap op de Diestiaanrug hoofdzakelijk uit heide met hier en daar een naaldbos. Nadien verdween de heide meer en meer ten gunste van de naaldbossen, ook bepaalde landbouwgebieden ( de armste akkers) werden bebost. Op de rug was de bewoning verspreide in kleine concentraties. De akkers liggen in een compartimenten landschap dat vorm kreeg door de perceelsrandbegroeiing rond de vaak kleine percelen akker (de grootte ervan nam de laatste 50 jaar wel toe). Deze zijn nog op verschillende plaatsen te herkennen. Goor: Historisch omwalde hoeve Vennenhof ligt nog in haar oorspronkelijk landschap (cf. Ferraris). Rode Berg: pas na MGI werd de heuvel volledig bebost, het is één van de weinige heuvels die niet verkaveld is. Meetshoven: het dreven landschap bestond reeds ten tijde van Ferraris, het naaldbos ontstond door aanplanting op heide.

Esthetische waarde:

Wijds overzicht over het Hageland.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing en herstel van de heidevegetaties.