R20087: Abdij ‘t Park

Verstoring: De site ligt tussen 2 spoorwegen Leuven - Ottignies en Leuven - Luik geprangd.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Vanuit de abdij werd de streek ontgonnen door de kanunniken. Architecturaal voorbeeld van een abdijcomplex.

Historische waarde:

Deze historische site, de abdij, de watermolen, de bijgebouwenen de vijvers zijn nagenoeg ongewijzigd de laatste 230 jaar.De abdij werd gesticht in1129 en bestaat uit verschillende bouwstijlen; de bijgebouwen dateren uit de periode 1670-1730.

Esthetische waarde:

Dankzij de 4 bouwcampagnes is de abdij uitgegroeid tot een van de allermooiste van de Benelux, een monumentaal complex en een monument van schoonheid omgeven door een aantal mooie dreven.