R40092: Archeologische zone Noordrand Cuesta van Oedelem - Zomergem

Verstoring:

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Is gelegen in een zandig gebied, gelegen in de Vlaamse Vallei. Vormt overgang van de Cuesta van Oedelem - Zomergem naar het Meetjesland.

Historische waarde:

Grootste erfgoedwaarde van de relictzone is de archeologische waarde. Noordrand van de cuesta van Zomergem-Oedelem: verschillende tientallen grafvelden en grafheuvels uit de bronstijd aanwezig. Maldegem, Hollestraat: grafvelden uit de bronstijd. Adegem, Kraaienakker: grafheuvels uit de bronstijd en Romeinse site. Maldegem, Burkel: grafheuvels uit de bronstijd en Romeinse site.

Esthetische waarde:

Hoofdzakelijk open landschap met verspreide bebouwing.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van de typische landschappelijke kenmerken, het open karakter. Verdere versnippering door infrastructuur vermijden. Het behoud van de archeologische vindplaatsen, de verschillende grafheuvels.