R70053: Mijn Winterslag

Verstoring: grootschalige logistieke ontwikkeling van het mijnterrein en onmiddellijke omgeving.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

De terrils hebben een geologische waarde en een belangrijke ecologische waarde omwille van typische terrilflora

Historische waarde:

Drie cités (2 mijncités en staatstuinwijk) initieel gepland als klavertje vier. Cités volgens tuinwijkconcept met prachtige dreven. Mijnterrein Winterslag met beschermde mijngebouwen en schachtbokken, getuigen van het mijnverleden. Twee gehermodulleerde mijnterrils. Kastanjelaan : dreef met zware paardenkastanjes.

Esthetische waarde:

Wijdse vergezichten vanaf de terril. Zicht vanaf de Margarethalaan (cité II) op de terril.

Sociaal-culturele waarde: Getuigengebied van het mijnverleden.

Beleidswenselijkheden:

Herbestemming mijnterrein waarbij een nieuwe, aangepaste bestemming wordt gegeven aan de bestaande beschermde mijngebouwen. Behoud en versterking van het tuinwijkaspect in de cités.