R40050: Waterhoek Lozer

Verstoring: Gedeelte van de relictzone valt in het ruilverkavelingsgebied.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Gelegen op de grens van de vrij vlakke zandstreek en de meer golvende tot heuvelachtige zandstreek.

Historische waarde:

Beschermd landschap van het kasteelpark en omgeving: park met inplanting van gebouwen, waterpartijen en grachten duidelijk te herkennen op de Ferrariskaart, ten noorden van het kasteel bosgebied, het westelijk deel overwegend weilanden langs een kronkelende beek. Toestand idem op Vandermaelen, bos wel kleiner in oppervlakte. Huidige toestand van het park en kasteel gaaf en weinig veranderd sinds de 18de eeuw, inplanting van de gebouwen en vijvers ongewijzigd. Aanleg van het park is aangepast begin deze eeuw in de landschappelijke stijl. Bos van Waterhoek: deel van groter boscomplex volgens Ferraris.

Esthetische waarde:

Het vlakke valleilandschap heeft een blokvormige percelering met grachten en elzenkanten. Het golvend zandgebied is een open veldlandschap afgewisseld met taludbegrenzing op de helling, nattere gebieden met gesloten wilgenkanten en verspreide bosperceeltjes. Beschermd landschap van het kasteelpark en omgeving: grote belevingswaarde, typische stijl voor deze eeuw: park met vijvers, grasvelden en beboste delen. Vanuit het kasteel zicht op het landschap met de Lozerbeek. Vochtige weiden langs de Molenbeek zijn beplant met bomenrijen. Omliggend landschap van het park wordt gekenmerkt door dreven, weilanden en uitgestrekte landbouwgronden.