R30065: Ringbeek en Veldekens

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Heiderelictbos, beekdalbos, laatste restant van bos bewaard gebleven na veldontginning, Raveschootsveld.

Historische waarde:

Bos, wegenstructuur, verspreiding van de bebouwing, richting van de percelering volgens Ferraris. Straat evenwijdig aan de Ringbeek : toestand zeer herkenbaar volgens Ferraris. Akkerontginning aanwezig na de boscultuur.

Esthetische waarde:

Beekbegeleidend bos. Bij Veldekens nog relicten van oude bos- en heidevegetatie. Ontginning is evenwijdig gelegen aan de loop van de Ringbeek.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van de natuurlijke loop van de Ringbeek. Behoud van de relatie tussen de beek en de ontginning. Beboud van de relicten van de oude bos- en heidevegetatie.