R10020: Fortengordel rechter oever

Verstoring: Bebouwing van het fortlichaam.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Forten 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8: bakstenen forten met reduit in keelgracht, met uitzondering van Fort 8 zijn alle andere forten aangepast/gemoderniseerd; deel uitmakend van Fortengordel daterend van 1859; nog goed herkenbare en relatief gave structuur (cf. MGI), soms ten dele aangetast door bebouwing op of rond het fortlichaam. Fort Merksem: bakstenen fort met reduit met natte gracht; aangepast; onderdeel van Uitbreiding Fortengordel (1870-1880); structuur goed herkenbaar en relatief gaaf (cf. MGI); nu gebouwen op fortlichaam en omringd door volkstuintjes. Archeologische vondsten: Ijzertijd en Romeins aardewerk nabij Fort 7 en boomstamwaterput (waarschijnlijk volle middeleeuwen) op Fort 6.

Esthetische waarde:

Duidelijk waarneembare bouwwerken (ook temidden van verstedelijkt gebied) met een herkenbare ruimtelijke samenhang.

Sociaal-culturele waarde: In het kader van de Vesting Antwerpen wordt in 1859 een fortengordel van acht forten gebouwd die de agglomeratie tegen een bombardement moet beschermen en een verschanst kamp afbakent waarin het veldleger kan bivakeren. De forten liggen 2 km uit mekaar en minimum 2,8 km van de omwalling verwijderd. Na 1906 zijn de forten 1 tot 7 aangepast. In het kader van de uitbreiding van de Vesting Antwerpen wordt tussen 1870 en 1880 de Fortengordel uit 1859 uitgebreid met de oprichting van Fort Merksem op de rechteroever en Forten Zwijndrecht en Kruibeke op de linkeroever.Tevens wordt er een defensieve dijk gebouwd. De forten zijn na 1907 met beton versterkt.

Beleidswenselijkheden:

Behoud en vrijwaring van forten.