R70065: Beverst - Spurk

Verstoring: Gebied gevoelig voor industrialisatie vanuit het noorden (Genk Zuid) en voor verstedelijking gelet op zijn ligging nabij de autosnelweg.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Kleinschalige vallei van de Demer ter hoogte van de afbuiging van de Demer naar het Zuiden (bronnen van de Demer bevinden zich op de grens van Vochtig en Droog Haspengouw) Confluentiegebied van meerdere beken in de Demer (Munsterbeek, Marebeek, Winterbeek, Echelbeek)

Historische waarde:

Middeleeuwse motte langs de zuidrand van de relictzone. Gebied met relatief gaaf gebleven straatdorpen aan de zuidrand van de Demervallei, met talrijke hoeven en rijk aan bouwkundig erfgoed met in het bijzonder vakwerkbouw : - Beverst is een langgerekt straatdorp met kerk, pastorie en een aantal hoeven aan en rond de centrale as (steenweg Hasselt - Bree), - Spurk heeft meerdere langgerekte vakwerkhoeven, - Heesveld heeft meerdere langgerekte vakwerkhoeven, aansluitend bij een klein complex plaggenbodems - Schoonbeek kent eveneens vakwerk. De waterburcht van Schoonbeek is aangeduid op de Ferrariskaart. Op de Demer zelf bevindt zich een toposequentie van watermolens. Langsheen de Winterbeek komt historisch stabiele percelering voor.

Esthetische waarde:

Kleinschalig landschap met toch visuele verstoring door de schouwen en koeltorens van de electriciteitscentrale van Langerlo.

Beleidswenselijkheden:

Tegengaan verstedelijking.