R10083: Polder van Hemiksem en Schelle

Verstoring: Ingesloten door industrie en woningbouw.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Ter hoogte van voetveer Hemiksem: sterk overgroeide en verwilderde terreinen van vroegere baksteenfabrieken, waarvan structuur nog goed herkenbaar is (cf. MGI). Laarhof en omgeving: kasteel en park goed herkenbaar (cf. MGI); omgeving (vallei van de Maaye Beek) is ‘verminkt’ in vergelijking met MGI door industrie en andere bebouwingsdruk; wegenpatroon is gedeeltelijk verdwenen en perceelsstructuur is sterk aangepast (cf. MGI).

Esthetische waarde:

Slechts kleine oppervlakten open ruimte met vaag herkenbare structuren uit verleden; belangrijke ‘groene’ vlekken in verstedelijkte omgeving.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing.