R40043: Eiland Hansbeke en Spildoorn

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Gelegen in zandig Vlaanderen aan de rand van het Plateau van Tielt. Deel van de Vlaamse Vallei.

Historische waarde:

Toestand op Ferraris van het gebied rond Eiland : kleine regelmatige, meestal rechthoekige percelen met perceelsranden. Gebied wordt doorsneden door de Nieuwe Kale (cf Ferraris). Deze verbond sinds de 18de eeuw Nevele met de Brugse Vaart. Kleine percelen bos aanwezig. Het gebied rond Spildoorn bij Ferraris heeft grotere percelen, onregelmatiger van vorm en met perceelsranden. Het kasteel van Hansbeke is niet aanwezig op Ferraris. Op de kaart van Vandermaelen is de toestand te vergelijken met Ferraris. Toestand van MGI 1/20,000: ‘t Vaardeken (Nieuwe Kale cf Ferraris) nu afgesneden, is nog duidelijk herkenbaar door gegroeiing. Afleidingskanaal van de Leie ligt ten oosten van ‘t Vaardeken (cf huidige toestand). Percelering zeer gaaf en herkenbaar tov de huidige percelering. Gebied Spildoorn op MGI 1/20,000: duidelijk kasteel met park, omliggende percelen weinig perceelsranden, percelering herkenbaar tov huidige toestand.

Esthetische waarde:

Eiland Hansbeke: oude loop van ‘t Vaardeken, duidelijk herkenbaar door bomenrijen. De omliggende percelen zijn regelmatig van vorm, meestal rechthoekig, langs ‘t Vaardeken met perceelsranden. Gebied Spildoorn: groot parklandschap rond het kasteel van Hansbeke, toegangslaan duidelijk herkenbaar als dreef, omliggende percelen meestal zonder perceelsranden. Noordelijke deel van de relictzone regelmatige percelen, overwegend weiland, klein perceel bos en weinig perceelsranden. Loop van een beek duidelijk herkenbaar.