R20071: Montfortcollege

Verstoring: Moderne collegegebouwen.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Van vrouwenpark zijn belangwekkende middeleeuwse restanten bewaard gebleven. Het park, aangelegd in het eerste kwart van de 19de eeuw is een typisch voorbeeld van kleinschalige, romantische parkarchitectuur en heeft een hoge dendrologische waarde.

Historische waarde:

De cisterciënzinnenabdij werd omstreeks 1200 gesticht en in 1796 opgeheven. Nadien werd een deel van de 17de eeuwse gebouwen verbouwd tot kasteel, de andere delen werden afgebroken en veel bouwstenen werden herbruikt in neogotische parkconstructies.t historische omgeving: Ten tijde van Ferraris abdij, nadien kasteel en sinds eind 19de eeuw college. De directe omgeving is gedurende de gehele periode niet veel gewijzigd, het ligt wel geprangd tussen de spoorweg Leuven -Aarschot en de steenweg Leuven-Aarschot.

Esthetische waarde:

Mooi neogotische park met nog oorspronkelijk aangeplante bomen en pittoreske parkarchitectuur.

Sociaal-culturele waarde: Potentiële educatieve waarde.

Beleidswenselijkheden:

Consolideren van het park en de zone vrijwaren van nieuwbouw.