R70038: Tervant

Verstoring: Industrialisatie tussen het kanaal en de autosnelweg.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Complex van historische percelering op plaggenbodems rondom het lange straatgehucht Tervant.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van de oude plaggenbodems rondom Tervant.