R20061: Kasterloop - Herseltse Beek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Van groot bio-ecologisch belang.

Historische waarde:

Meertsels: Een overgebleven deel van het vroegere “Graevenbosch” (F.).met langsheen de Kasterloop een restant van het beemdenlandschap. Blakers-Wevels: langgerekte percelen dwars op de Herseltse beek zijn bewaard gebleven. De perceelsrandbegroeiing is grotendeels verdwenen. De moerassen zijn na F. drooggelegd en in weiden omgezet. Veel percelen heide werden omgezet in bossen vnl. naaldbossen. Reeds vroeg (cf. Ferraris)) verspreide bewoning. Kastersbos: “historisch” bos waar reeds 230 jaar terug percelen weiden tussen lagen, maar de plaats van de weiden is deels gewijzigd.

Beleidswenselijkheden:

Heraanplanten en onderhoud van perceelsrandbegroeiing.