R10098: Fortengordel Lier

Verstoring: Aan de rand van fort Broechem komt bebouwing voor.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Fort Broechem: betonnen pantserfort van 2de orde met samengestelde coponnières; deel uitmakend van Hoofdweerstandstelling (1906-1914); herkenbaar en relatief gaaf fortlichaam (cf. MGI); aangrenzend wel bebouwing. Fort Kessel: betonnen pantserfort van 1ste orde met aangehechte reverscaponnière; deel uitmakend van Hoofdweerstandstelling (1906-1914); goed herkenbaar en relatief gaaf fortlichaam (cf. MGI); sluit aan op valleitje van de Elstbeek en Blauwenhoekloop. Fort Lier: bakstenen fort met kazerne op het terreplein; aangepast; gebouwd tussen 1878 en 1893; deel uitmakend van Buitenlinie (1880-1906); goed herkenbaar en gaaf fortlichaam (cf. MGI). Fort Midzelen: eigenlijk Fort St.-Katelijne-Waver; betonnen pantserfort van eerste orde met gedetacheerde reverscaponnière; gebouwd tussen 1902 en 1914; onderdeel van Buitenlinie (1880-1906); herkenbare structuur, randen ingenomen door bebouwing (cf. MGI). Fort Koningshooikt: betonnen pantserfort van eerste orde met gedetacheerde reverscaponnière; onderdeel van Hoofdweerstandstelling (1906-1914); fortstructuur nog herkenbaar, doch randen zijn niet meer gaaf (cf. MGI). Archeologische vondst: Laat-Ijzertijd-aardewerk gevonden bij aanleg fort van Broechem.

Esthetische waarde:

Duidelijk herkenbare en gave forten deel uitmakend van twee verschillende linies; ruimtelijke samenhang is niet zo duidelijk meer.

Sociaal-culturele waarde: In het kader van de uitbreiding van de Vesting Antwerpen wordt in 1875 de hoofdweerstandstelling van de Vesting, van de Fortengordel uit 1859, naar de Rupel-Netelijn gebracht. In de loop van de jaren worden daar een aantal forten opgericht die meest gevaarlijke toegangen tot de Vesting moeten afsluiten. De eerst gebouwde forten waren uit baksteen en werden naderhand aangepast. Tijdens het interbellum worden de forten ingericht als infanteriesteunpunten. Tevens in het kader van de uitbreiding van de Vestiging Antwerpen wordt na 1906 de bestaande Buitenlinie vervolledigd door de bouw van 11 nieuwe forten en 12 nieuwe schansen. Tijdens het interbellum worden de forten en schansen ingericht als infanteriesteunpunten.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing op als rond het fort.