R20013: Tomberg en Ketelberg - Klapscheut

Verstoring: Lintbebouwing

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Tomberg - Keurebeek: De landschapsstructuur is weinig gewijzigd. De weinige perceelsrandbegroeiing t.t.v. Ferraris is zo goed als volledig verdwenen waardoor het landschap een open karakter kreeg. Het valleitje was reeds t.t.v. Ferraris reeds bebost net als het brongebied op de Ketelberg. Na begin 1900 is er wel aanzienlijk bijgebouwd onder de vorm van lintbebouwing, weliswaar op plaatsen waar reeds bebouwing was. Klapscheut - Keurebeek: Enkel de natte zones zijn niet gewijzigd t.o.v. Ferraris, nadien breidde het wegennet in dit gebied zich uit. Na Ferraris werd een deel van de bossen omgezet in weiland, maar na begin 1900 werden er terug percelen bos aangeplant.

Beleidswenselijkheden:

Valleigebieden vrijwaren van populieraanplantingen