R30057: Restbossen Achterhoek - Edewalle

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Zuidelijke helling van het Plateau van Wijndendaele. Sterk ingesneden beken, beekbegeleidende vegetatie.

Esthetische waarde:

Zeer divers landschapsbeeld, reliëfrijk, versneden, open en dichte beplantingen met hoge belevingswaarde.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van de restbossen in het open landschap.