R70031: Wateringen-Armenbos

Verstoring: Dreiging ontgrinding Recreatie (Bergerven)

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Het betreft het belangrijkste deel van de puinkegel van de Maas. Meest westelijke Oude Maas. De Beek : Kleinschalige vallei. Wateringen De Bek : Hoge biologische waarde. Bergerven : Natuurgebied met heiderelicten beheerd door de Stichting Limburgs Landschap.

Historische waarde:

Wateringen, De Bek : Op de Ferrariskaart volledig heidegebied (‘Nederheyde’). Naar aanleiding van de hongersnood in 1846-1847 en de nood aan hooi voor de paarden van het kamp van Beverlo werden hier twee vloeiweiden aangelegd. Deze wateringen zijn nog vrij intact, alhoewel niet meer functioneel. Rubbensgoed : Domein met percelering en bos goed herkenbaar op de Kadastrale Reducties (1852). Kasteel omgeving Sippernau : Kasteel op de Ferrariskaart aangeduid als ‘Chateau de Supernauwen’. Enkele bospercelen teruggaand op de Ferrariskaart, Thans drevenrijk gebied.

Esthetische waarde:

Kleinschalig gebied. Zichten op de steilrand.

Beleidswenselijkheden:

In stand houden Wateringen. Vrijwaren van dit gebied van grindontginning. Vrijwaren steilrand van bebouwing en recreatieve ontwikkeling.