R70018: Oude landbouwlandschappen langs de Dommel

Verstoring: Weekendverblijven. Schaalvergroting in de landbouw.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Archeologisch interessant : ijzertijdvondsten en grafheuvel. Dommel en Bolisserbeek zijn twee zeer waardevolle valleien met kleinschalig bodemgebruik. De twee op de Ferrariskaart voorkomende schansen zijn nog in het landschap herkenbaar. Verzameling oude landbouwgehuchten en landbouwlandschappen langs en tussen de valleien van de Dommel en de Bolisserbeek. Goed bewaarde toponymie. Meest typische gehuchten en landbouwlandschappen : - Mollem : historisch intacte percelering, plaggenbodems en rijhoeven met lengteas loodrecht op de weg “pignon face à la rue”. - Hoksent (Nederhoxendt) : - Bijlever : historisch stabiele percelering op plaggenbodems - Houterstraat (Hoetestraet) : straatgehucht met langgevelhoeven, intacte historische percelering op plaggen - Linde, Herenthoek (Lindestraet) : straatgehucht met typische evenwijdige ontginningsstructuur (woudhoeveontginning), plaggenbodems en historisch stabiele percelering.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van de kleinschalige landbouw tussen de valleien. Weren van weekendhuisjes in de valleien.