R10021: Leugenberg - Schriek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Polder ten oosten van de Leugenberg: perceelsstructuur is grotendeels herkenbaar (cf. MGI), doch uitgekleed op enkele restanten van opgaande begroeiing na; gedeeltelijk meanderende Kaartse Beek loopt doorheen het gebied.