R30082: Teerlingbos

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Stuwwatergronden aanwezig.

Historische waarde:

Huidige bos maakte op de kaart van Ferraris en Vandermaelen deel uit van een groter boscomplex. De structuur van het bos op de kaart MGI 1/20.000 is nog duidelijk herkenbaar op de orthofoto. Kasteel met park ook gaaf en goed bewaard.

Esthetische waarde:

Verschillende zichtpunten aan de rand van het boscomplex.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van het bos in het meer open landschap. Vrijwaren van bebouwing in de relictzone zelf en uitbreiding van de lintbebouwing in de nabijheid van de relictzone.