R70011: Kattenbos

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Stuifzanden, zuidflank van paraboolduin. Waterscheidingssite tussen Maas- en Scheldebekken.

Historische waarde:

Archeologische waarde : Steentijd sites (Kattenbosserheide). Smalle vallei van de Molse Nete (ook Oude Vosseweijerloop) met kleinschalig bodemgebruik (cfr Ferrariskaart) en beboste stuifzanden te Kattenbos. Plaggenbodems rond het centrum Kattenbos en in de vallei van de Molse Nete. Typische evenwijdige wegstructuren te Kattenbos.

Beleidswenselijkheden:

Tegengaan industrialisering.