R30087: Kromme Beek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Percelering zoals op de kaart van Ferraris is nog vrij goed bewaard gebleven. Ook grondgebruik, wegenpatroon en de verspreiding van de bebouwing kende nog maar weinig veranderingen. Perceelsranden nog gedeeltelijk behouden. Loop van de Kromme Beek is goed bewaard tov Ferraris en Vandermaelen.

Esthetische waarde:

Zeer kleine percelering en regelmatig van vorm.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van de loop van de beek en de structuur van de vallei. Vrijwaren van bebouwing.