R40087: Kasteelparken Melle - Merelbeke

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Gelegen op een hoger gelegen plateau tussen de Schelde en de Molenbeek. Zwak golvend landschap, zandlemige tot lemige bodem.

Historische waarde:

Verschillende kasteelparken zijn op Ferraris aanwezig als een groter bosgebied. Deze situatie is ook zo op de kaart van Vandermaelen en de kaart MGI 1/20,000.

Esthetische waarde:

Verschillende parken gelegen tussen het landbouwlandschap. In de parken zijn grote kastelen gesitueerd. In het Gentbos zijn oude vijvers opgenomen.