R40030: Bosgebieden stuifzandrug Waasmunster, Belsele, St-Niklaas

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

ZW-NO verlopende stuifzandrug Waasmunster-Melsele. Doorsnijdt het Land van Waas diagonaal, onafhankelijk van het drainagenetwerk. Is afgezet in of nabij een valleivormige insnijding van het tertiair substraat, post-glaciair en in historische tijden aan verstuiving onderhevig geweest. Grondwatertafel is diep gelegen.

Historische waarde:

Tussen Nieuwerkerke en Haasdonk : het Bosmanshoekbos, resten van heide.

Esthetische waarde:

Naaldbossen gelegen in open landschap met veel bebouwing, residentiële wijken. Overwegend vlakke akkers. Blokkige tot rechthoekige percelen, ofwel evenwichtig verdeeld ofwel overheersend rechthoekig.

Beleidswenselijkheden:

Gezoneerde opvang van de verdere industriële en residentiële druk.