R70044: Bocht van Laeren

Verstoring: Intensieve veehouderij (varkens en melkvee) in de straatdorpen Laren en Geenrode met maïs- en mestproblematiek in de vallei.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Zeer belangrijk natuurgebied, grote delen zijn in beheer van Natuurreservaten vzw. Ecologisch impulsgebied. Confluentiegebied van talrijke zijlopen van de Zwarte beek en overstromingsgebied.

Historische waarde:

Brede vallei van de Zwarte Beek (goede waterkwaliteit) ter hoogte van de middenloop aan de samenvloeiing van verschillende meanderende zijbeken. Ook Bocht van Laeren genoemd. Historisch zeer stabiele percelering ter hoogte van de Bocht van Laren en Gestelse heide. Langs weerzijden van de vallei komt een landbouwstraatdorp voor : Laren en Geenrode.

Beleidswenselijkheden:

Bescherming van het gebied via behoud van kleinschalige landbouw en natuurbeheer.