R10127: Fortengordel Klein Brabant - Mechelen

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Fort Bornhem: betonnen pantserfort van de tweede orde met flankering door koepels; onderdeel van Hoofdweerstandstelling (1906-1914); vrij in tacte en goed herkenbare structuur. Fort Liezele: betonnen pantserfort van de tweede orde met samengestelde caponnières; onderdeel van de Hoofdweerstandstelling (1906-1914). Fort Breendonk: betonnen pantserfort van de tweede orde met samengestelde caponnières; onderdeel van de Hoofdweerstandstelling (1906-1914); goed herkenbaar en relatief gaaf (cf. MGI). Fort Walem: bakstenen fort met kazerne op het terreplein; aangepast; onderdeel van Buitenlinie (18080-1906); relatief gaaf fortlichaam. Fort Duffel: spoorwegfortje; betonnen pantserfort met directe grachtflankering; gebouwd tussen 1886 en 1890; onderdeel van Buitenlinie (1880-1906); gaaf en herkenbaar fortlichaam.

Esthetische waarde:

Opmerkelijke bouwwerken in landschap.

Sociaal-culturele waarde: In het kader van de uitbreiding van de Vesting Antwerpen wordt in 1875 de hoofdweerstandstelling van de Vesting, van de Fortengordel uit 1859, naar de Rupel-Netelijn gebracht. In de loop der jaren worden daar een aantal forten opgericht die meest gevaarlijke toegangen tot de Vesting moesten afsluiten. De eerst gebouwde forten waren uit baksteen en werden naderhand aangepast. Tijdens het interbellum worden de forten ingericht als infanteriesteunpunten. Tevens in het kader van de uitbreiding van de Vesting Antwerpen wordt na 1906 de bestaande Buitenlinie vervolledigd door de bouw van 11 nieuwe forten en 12 nieuwe schansen. Tijdens het interbellum worden de forten en schansen ingericht als infanteriesteunpunten. Fort Liezele en Fort Breendonk zijn beschermd.

Beleidswenselijkheden:

Behoud huidige structuur.