R40049: Leievallei van Zulte tot Deinze

Verstoring: Gedeelte van de relictzone valt in het ruilverkavelingsgebied.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Verschillende afgesneden meanders komen voor in de relictzone.

Historische waarde:

Toestand op Ferraris: smalle vallei duidelijk te herkennen, vochtige weilanden, meestal met perceelsranden. Enkele grote omwalde hoeves zijn gelegen in de vallei. Vallei van de Leie duidelijk te herkennen op de kaart van Vandermaelen en MGI 1/20,000: smalle vallei langs de rivier met een sterk meanderende verloop.

Esthetische waarde:

Onregelmatig patroon van blokvormige percelen van akker- en weiland, oorspronkelijke perceelsranden verdwenen.