R20020: Hallebos - Lembeekbos

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Door haar semi-permanent karakter heeft het een grote rijkdom aan fauna en flora. Het Hallerbos heeft een zeer grote variatie bomen hoewel ze voor het grootse deel uit eiken en beuk bestaat.

Historische waarde:

Het is een restant van het grote Kolenwoud maar het werd na Ferraris afgesplitst van het Zoniënwoud. Het was eeuwenlang eigendom van de adel, sinds 1652 van de familie Arenberg. Na Ferraris ontwikkelde zich ten westen van het kapittelbos een nieuwe concentratie bewoning. De vorm van inplanting van de bewoning langsheen de weg midden het vroegere bos wijst op een ontginningproject van begin vorige eeuw dat nadien niet verder is uitgegroeid. Tijdens de eerste wereldoorlog rooide het Duitse leger het gehele bos, enkel de jonge bomen bleven staan. Na de oorlog werd het bos staatseigendom en werd het in 1932 herbebost, de meeste bossen zijn dus niet ouder dan 70 jaar. Het wegennet doorheen het woud dateert van na Ferraris. Het Lembeek bos is eveneens een restant van het “Grote Zoniënwoud”, het kasteel en de dreef dateren van na begin 1900.

Esthetische waarde:

Een mooi bos met heel wat ondergroei dat voor heel wat variatie zorgt. Begin mei kleuren duizenden hyacinten de bodem van het Hallerbos blauw.