Kongoberg

Ankerplaats ID:A24002

Omschrijving

De Kongoberg ligt ten zuiden van Nieuwenhove en ten westen van de weg Denderwindeke-Vollezele. Het gebied ligt deels in de provincie Oost-Vlaanderen, deels in Vlaams-Brabant. Tussen de Dender- en Markvallei liggen een aantal heuvelruggen die tevens als waterscheiding fungeren. De Kongoberg bereikt een hoogte van 105 meter boven de zeespiegel. Tot in de eerste helft van de 18de eeuw was deze bebost, het gebied werd aangeduid als Hulsbergbos. Dit bos werd grotendeels gerooid en omgevormd tot weiland met perceelsrandbegroeiing. Het Molenbos is hiervan een laatste restant. De plaatsnaam ‘Achter den bos’ verwijst eveneens naar vroegere toestand. De kouter ten oosten van Hof ten Berg was reeds op het einde van de 18de eeuw aanwezig. De perceelsrandbegroeiingen zijn intussen grotendeels verdwenen. De beide vierkantshoeven Hof ten Berg en Hof te Leisbroek dateren uit de 18de eeuw. Dreven leiden naar het Hof te Leisbroek, waar ook nog de resten van een ringgracht aanwezig zijn. Nabij het Hof ten Berg zijn een aantal vijvers aanwezig. In alle richtingen stromen beken: naar het noorden de Bosbroekbeek, naar het westen de Waarbeek, naar het oosten de Vlaanderbeek en naar het zuiden de Beverbeek. Het gebied telt talrijke bronnen. Steile hellingen kenmerken de omgeving van de Kongoberg, taluds en holle wegen komen er talrijk voor. Aan de rand van het afgebakende gebied liggen de gehuchten Nieuwenhove, Klein Frankrijk en Boterdaal. Het gehucht Aulsberg is een duidelijk voorbeeld van geaccentueerde terreinovergangen met talrijke taluds en graften.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

Verspreid op de flanken komen enkele interessante vegetaties voor. Aaan de voet van de heuvel komen ook enkele brongebieden met interessante vegetaties voor.

Historische waarde

Aan de voet van de Kongoberg ligt het historisch belangrijke, omgrachte Hof te Leisbroek.

Esthetische waarde

Samen met de Kesterheide is de Kongoberg een van de hoogste en spectaculairste uitzichtpunten van het zuidelijke Pajottenland, met o.m. prachtige vergezichten over de Dendervallei en het Hof te Leisbroek.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • graft
 • talud
Macroreliëf:
 • macroreliëf
 • heuvel
 • steilrand
 • markante terreinovergang
 • holle weg
Hydrografische Elementen:
 • waterloop
 • beek

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Nederzettingspatronen:
 • nederzettingspatroon
 • gehucht
Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur
 • stal
Kerkelijk erfgoed:
 • kapel

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg
 • pad

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • bomenrij
 • houtkant
 • perceelsrandbegroeiing
Kunstmatige waters:
 • vijver
Historisch stabiel landgebruik:
 • kouters
Bos:
 • loof

Opmerkingen en knelpunten

Verspreide bebouwing op de Aulsberg, nabij Hof ten Berg en in de omgeving van Boterdaal.