R70078: Communautaire Akker Neeroeteren

Verstoring: Verstedelijking van de straatgehuchten.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Groot aaneengesloten akkercomplex op plaggen.

Historische waarde:

Communautaire akker van Neeroeteren goed waarneembaar op Ferrariskaart omgeven door straatgehuchten Solt, Waterloos en Voorshoven. Deze werden uit de Relictzone gelaten omwille van de sterke verstedelijking. Vandaag nog steeds open landbouwgebied. Ontsluitingspatroon op de ferrariskaart nog goed herkenbaar.

Esthetische waarde:

Mooie zichten op de steilrand.