R20030: Kouters van Nossegem, Steenokkerzeel, Nederokkerzeel en Erps-Kwerps

Verstoring: Steenokkerzeel-Humelgem: luchthaveninstallaties (torens, verlichtingen,.) ten zuiden van Hof ten Kandries vergraven terrein door een zandgroeve.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

De kouters op het nagenoeg onversneden Brabants leemplateau waren een typisch landschap tussen Tervuren en Leuven.

Historische waarde:

Steenokkerzeel - Humelgem- Lemmeke: Het landschap is ongewijzigd sinds Ferraris; de Molenbeek is en was omgeven met bos, de kouters waren wel heel wat uitgestrekter o.m. ook de terreinen van de luchthaven waren kouters. Het wegennet wijzigde niet en er kwam geen bebouwing. Runderenberg: Maakte voor de aanleg van de luchthaven deel uit van het weidse open akkerlandschap. Bij de aanleg van de Spoorweg Brussel-Luik werd het wegennet wel wat gewijzigd. Keizersdelle-Erps: Ongewijzigd sinds Ferraris Kouter-Zuurbeek: Het koutergebied is door lintbebouwing (hfz. De laatste 50 jaar) en de spoorweg heel wat kleiner geworden. Het valleitje van de Zuurbeek is weiland gebleven in de bovenloop maar het verloor haar perceelsrandbegroeiing. Na Ferraris werd het omgezet in akkers en verdween de perceelsrandbegroeiing. Na 1900 werd het terug weiland maar bleef de perceelsrandbegroeiing achterwege. Meer stroomafwaarts, te Hingesse, is het bos een restant van een veel groter bos dat door de verkaveling in 2 werd gedeeld.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van dit uitgestrekt kouterlandschap.