R20100: Arendschot -Ekelenberg

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Bepaalde delen van het landschap waren ten tijde van Ferraris nog heide die nadien omgezet werd naar naaldbos. Arendschot: landschap niet meer gewijzigd sinds MGI, t.t.v. Ferraris was dit 1 grote heide, nadien (cf. V.d.M.) werd het kasteel en de omwalde hoeve gebouwd. De dreven, de perceelsvormen en het bodemgebruik zijn behouden gebleven. Ekelenberg-Het Zand: t.t.v. F. reeds bebost (enkel de heuvel zelf), na MGI verspreide bewoning. De noordelijke zijde van Zwart Water pas na V.d.M. bebost. Eiland-Prinsenbos: T.t.v. F. heide, nadien (V.d.M.) 1 uitgestrekt bos daarna perceelsgewijs gerooid. Sindsdien weinig gewijzigd qua perceelsvorm en landgebruik, wel verspreide bewoning bijgekomen. Dassenaarde: Ferraris volledig bebost, V.d.M. deels ontbost en omgezet naar akkerland, MGI Deels herbost (in de beemden populier). Asdonk: sinds Ferraris weinig gewijzigd, enkel de natte zone tegen het Zwart Water, bij hoeve “Klein Asdonk”, werd bebost sinds begin deze eeuw.

Esthetische waarde:

Asdonk: een merkwaardig drevenlandschap in deze omgeving.