R70027: Vallei van de Grote Beek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

De Grote beek ontspringt op het militair domein en watert af naar de Grote Nete.

Historische waarde:

Op de Ferrariskaart wordt deze beek ‘Swerte beek’ genoemd. Het betreft een kleinschalige vallei met extensieve landbouw en een vrij intacte perceelsstructuur, vooral langs de Middenbeek en de Waterstraatbeek.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van de kleinschalige landbouw.