R20098: Omgeving van het kasteel van Wommersom en de Walsberghoeve

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Kasteel van Wommersom: de omgeving is weinig gewijzigd sinds Ferraris. Walsbergen: grootste percelen bos reeds voor Ferraris bos. Enkel in het noordoosten groot perceel bos verdwenen na F., rand nog merkbaar als perceelsrandbegrooeiing tussen de akkers ten noorden van de hoeve (ouder dan Ferraris).De kleine percelen bos recenter. Gelbergen: Dit is het restant van een oorspronkelijk veel groter bos nl. “Geplanten Bosch” die na Van der Maelen grotendeels gerooid werd en omgezet werd in weiland met perceelsrandbegroeiing en akkerland. Die akkers werden na 1957 steeds meer omgezet in laagstammige boomgaarden. Er resteren van het oorspronkelijke bos enkel nog enige verspreide percelen bos. (Kaartblad 33 referentie situatie 1984)

Esthetische waarde:

een bosrijk gebied met enkele mooie oude gebouwen in een golven landschap dat uitkijkt op de Grote Getevallei.