R20066: Dikkenbos

Verstoring:

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Dit alluvium was ten tijde van Ferraris bebost met naald-en loofbomen. De tussenliggende akkers en weiden waren toen 1 uitgestrekte heide.

Beleidswenselijkheden:

Herbebossing waardoor de versnippering verdwijnt.