R40017: Kasteelparken Lovendegem

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Gelegen in zandig gebied, deel van de Vlaamse Vallei. Is gelegen in de depressie van het kanaal Gent - Brugge.

Historische waarde:

Zone Beiaard : grafheuvels uit de bronstijd. Op Ferraris ook duidelijk herkenbaar : lanen, parken, kleine percelen weiland. Kastelen herkenbaar op Ferraris : site met walgracht en klein park. Toestand ook herkenbaar op Vandermaelen en MGI 1/20,000.

Esthetische waarde:

Kleinschalig landschap, kleine regelmatige percelering met meestal perceelsranden. Lanen die kastelen en parken onderling verbinden. Gelegen tussen de bebouwing van Lovendegem en het kanaal Gent - Brugge. Naast de kastelen enkele kleine bebouwingselementen aanwezig, sommige met een waardevolle architectuur.

Beleidswenselijkheden:

Herstel biocorridors die verankerd kunnen worden op de talrijke (19de eeuwse) kasteelparken in de Gentse banlieue.