R40041: Kalevallei

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Situeert zich in het zuidelijk deel van de Vlaamse Vallei op de overgang naar de zuidelijke uitlopers van de oorspronkelijke Leie- en Scheldebovenloop. De vallei getuigt van de wisselende insnijdings- en afzettingsperiodes uit de opeenvolgende ijstijden. Kalevallei stond oorspronkelijk onder invloed van winterse overstromingen. De meersen stonden in verbinding met de Drongense Meersen, de Wondelgemse Meersen, de Scheldemeersen.

Historische waarde:

Vallei van de Oude Kale van Merendree tot Lovendegem en van Bachte-Maria-Leerne tot Landegem : archeologische vindplaatsen uit de Romeinse tijd (Galloromeinse sporen aan de oppervlakte). Ook opgravingen gedaan met vondsten uit andere tijden: structuren uit de Bronstijd, graansilo’s en een nederzetting uit de Ijzertijd, neo- en mesolitische sporen aan de oppervlakte. In de 18de eeuw werd het kanaal Gent-Brugge door de vallei gegraven. In de 19de eeuw werd de Oude Kale via de Lieve met het kanaal Gent-Terneuzen in verbinding gebracht. Ook werd toen het Schipdonkkanaal in de vallei gegraven. Vallei herkenbaar volgens Ferraris: strookvormige percelen, overwegend weiland, op Ferraris natte weilanden, resten van perceelsranden nog aanwezig. Strookvormige percelering nu nog duidelijk gaaf en herkenbaar op de orthofoto.

Esthetische waarde:

Gaaf gebleven kouter-bulkenlandschap, centrale as van organisch aaneensluitende nederzettingssites en kouters. Tussen de afwisseling van open kouters en gesloten bulken slingert zich de plaatselijk brede vallei van de Oude Kale. Meersen zijn aanwezig op de noord- en westoever van de Oude Kale. Kleinschalig landschap met overwegend weiland, knotwilgenrijen en kleine (broek)bosjes. Verschillende kasteelparken komen voor in de vallei.