R30059: Akkerlandschap Klerken

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Gelegen op hoger gelegen deel, verlengde van de Rug van Westrozebeke. Het golvend gebied is door de aanwezigheid van enkele zwakke beekvalleien nog eens supplementair gedifferentieerd. De afwatering gebeurt waaiervormig in de richting van de Ijzervallei en de Handzamevallei.

Historische waarde:

Het wegenpatroon en de percelering zijn geaxeerd op de Steenstraat, die een Gallo-Romeinse en mogelijk zelfs oudere oorsprong heeft. De bewoning is tamelijk dicht. De inplanting wordt bepaald door een combinatie van de wegen en de beekvalleien. Percelering en grondgebruik volgens Ferraris. Perceelsranden nog vrij goed behouden. Mooie voorbeelden van laat-middeleeuwse, omwalde (en opgehoogde) hoevesites, o.a. langs de Koekuitstraat.

Esthetische waarde:

Open landschap met wijdse panoramische zichten. Perceelsrandbegroeiing is tamelijk dicht, knotwilgen- en hoogstammige bomenrijen en enkele hagen wisselen elkaar af, aanzienlijk wat erfbeplanting. Een strookvormige percelering, gemiddelde grootte, geen tot zeer weinig perceelsrandbegroeiing, verspreide bebouwing. De Sint-Laurentiuskerk en de romp van een - gedurende WOI gebombardeerde - achtkanter - zijn beeldbepalend.

Beleidswenselijkheden:

Open ruimte vrijwaren of herstellen door concentreren van de bebouwing en (agro)industrie, bocagerelicten en lineair groen in beekvalleien herstellen met een verbetering van de connectiviteit ervan