R10050: Open Akker Rijkevorsel en domein ter Looi

Verstoring: Relictzone is in ruilverkavelingsgebied gelegen (RVK St.-Lenaarts).

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Domein ter Looi: kasteel en park met noordelijker gelegen vijvers langsheen de Kleine Mark zijn goed herkenbaar en relatief gaaf (cf. MGI); omliggende percelen landbouwland met herkenbare perceelsstructuur en -richting, doch uitgekleed. Open Akker Rijkevorsel: grote open akker tussen zijtakken van de Mark; omringd door heiningen en gehuchten, waaronder het kerkgehucht; schoolvoorbeeld voor de Kempen (althans ten tijde van Ferraris); nu grotendeels bebouwd, maar zuidwestelijke deel is nog open. Archeologische vondsten: uitgestrekt urnenveld en mogelijke protohistorische en Romeinse bewoningssporen nabij Helhoek, Helhoekheide, Hellegat en Varevelden (zuidwestelijke hoek van Rijkevorsel).