R27004: Vallei van de Moerbeek en de Rijnrodebeek

Verstoring: Laagstamfruiitteelt leidt tot een visuele sluiting van het landschap.

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

De bovenloop van 2 kleinere ZW-NO gerichte zijrivieren van de Gete.

Historische waarde:

Kerkevinne-Rijnrodebeek: De bossen van Kerkevinne zijn restanten van een tot na V.d.M. uitgestrekt bos van Waanrode tot Rijnrode. De rest werd gerooid en er werden boomgaarden aangelegd. Het wegennet is toen ook toegenomen, sindsdien dwarsen een aantal wegen de vallei van de Rijnrodebeek. De bewoning aan de rand van de vallei was ten tijde van Historisch stabiele percelering te IJzerveld en te Keiplasberg (Loksbergen). Deze site betreft het slagveld van de “Slag der Zilverren helmen” uit 1914. Hieraan herinneren een ruiterstandbeeld en een museum.Ferraris al aanwezig. Moerbeek-Liefkesrode: Tot na V.d.M. bestond dit gebied uit bos en weiland, de 2 hoeves dateren van voor Ferraris.

Esthetische waarde:

Een ongerepte groene bovenloop van 2 beekjes van het Hageland.

Beleidswenselijkheden:

onderhoud en heraanplanten van perceelsrandbegroeiing