R30078: Zuidelijke rug van de West-Vlaamse heuvels

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Heuvelrij is beduidend lager dan de centrale heuvelrug van de West-Vlaamse heuvels. De erosie van de Diestiaankap, het Lutetiaan en het Bartoon is hier al verder doorgezet. Hierdoor is de reliëfsintensiteit niet meer zo uitgesproken dan in de omgeving van Wijtschate en Mesen. De zuidflank van de rug daalt vrij snel al naar de uitgestrekte Leievlakte. Deze kam is bovenaan vlak. Door zijn ligging, evenwijdig aan de noordelijke rug, vormt deze kam een soort “voorland”. Hij is echter heel wat lager en niet bebost.

Historische waarde:

Op de kam van Nieuwkerke loopt de Gallo-Romeinse heirweg Kassel-Wervik-Doornik. Tijdens WOI vormt het gebeid het toneel van talrijke veldslagen en het hele gebied wordt als het ware omgewoeld : alle bomen, hagen en boomgaarden verdwijnen hierdoor. Talrijke oorlogsmonumenten houden de herinnering aan WOI levendig.

Esthetische waarde:

De reliëfsintensiteit is duidelijk uitgesproken en dit resulteert in verschillende vergezichten. Overwegend kleine blok- tot strookvormige akkers of weidepercelen die soms door bomenrijen zijn omgeven. Bebouwing overwegend geconcentreerd in lintbebouwing.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van het landelijk karakter en vrijwaren van de heuvels van bodemerosie en te grote betredingsdruk (toerisme). Behoud en herstel van de bossen op de topzones.