R30092: Kusteiland Testerep

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Resten van het voormalige kusteiland Testerep. Albertusgeleed en Granigatevliet gaan terug op de vroegere getijdegeul die het kusteiland isoleerde van het vasteland.

Historische waarde:

Het gedeelte Testerep is een geografische entiteit uit de middeleeuwen die nog herkenbaar is in het landschap. Huidige structuur duidelijk herkenbaar en gaaf tov de toestand op kaart MGI 1/20.000.

Esthetische waarde:

De begrenzing van het kusteiland aan de landzijde is nog duidelijk herkenbaar in het landschap. Indijking van de getijdegeul ook herkenbaar in het landschap. Grote percelen met zowel weiland als akkerland.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van het landelijke karakter van het gebied. Behoud van de geomorfologische relicten. Vrijwaren van bebouwing, remmen van de toeristische druk vanuit de kust.